Za nami Gala podsumowująca 10-lecie Klastra Lubelska Medycyna.

W tym roku mija 10 lat działalności największego w Polsce klastra medycznego – Klastra Lubelska Medycyna. Z tej okazji w poniedziałek (18 marca) w Trybunale Koronnym odbyła się jubileuszowa Gala

 Zdrowie i medycyna w interdyscyplinarnym powiązaniu z innymi branżami gospodarki, ze szczególnym podkreśleniem roli technologii cyfrowych, są jednym z niekwestionowanych priorytetów rozwojowych. W Klastrze Lubelska Medycyna innowacje technologiczne, organizacyjne i społeczne w obszarze zdrowego społeczeństwa jako jednej z podstawowych specjalizacji gospodarczych Lublina, tworzone są przez przedstawicieli środowiska medycznego razem z branżą informatyczną czy spożywczą. W efekcie Klaster angażuje w swoje działania lubelskie firmy i naukowców z kluczowych dla Lublina sektorów. Dzięki temu możemy osiągać efekt synergii, poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia wielu specjalistów. Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę i podejmowanie innowacyjnych rozwiązań – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Uroczysta Gala była okazją do podsumowania działalności klastra oraz podziękowania jego członkom  firmom, instytucjom i ekspertom. Podmioty i osoby aktywnie uczestniczące w rozwoju klastra otrzymały Medale Prezydenta Miasta Lublin oraz Medale Unii Lubelskiej:

Podmioty zaangażowane w rozwój turystyki medycznej przyjazdowej do Lublina:

 • CRH Żagiel Med sp. z o.o.
 • Luxmed sp. z o.o.

Innowacyjne firmy, aktywnie zaangażowane w działania Klastra:

 • SDS Optic S.A.
 • Medical Inventi S.A.
 • Pro-Project Group sp. z o.o.
 • AmerPharma sp. z o.o.
 • Acrea Engineering sp. z o.o.

Osoby aktywnie działające w strukturach w Klastra i wspierające jego rozwój:

 • Łukasz Gołąbek – Wiceprezes Netrix Link sp. z o.o.
 • led. med. Waldemar Ferschke – Wiceprezes Medisept sp. z o.o.

Eksperci Klastra, klinicyści i naukowcy

 • dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszewska, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Członkowie Zarządu Klastra

 • Prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Lek. med. Beata Gawelska – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

Klaster Lubelska Medycyna jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Inicjatywę powołania klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych podjęły Miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w styczniu 2014 roku.

Aktualnie w Klastrze współpracuje 175 podmiotów, w tym: 142 przedsiębiorstwa, 9 szpitali, 10 podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz 12 instytucji otoczenia biznesu. Członkowie Klastra pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze diagnostyki medycznej, nowych terapii, rehabilitacji, materiałów wykorzystywanych w medycynie regeneracyjnej, leków i suplementów diety, żywności funkcjonalnej, jak również rozwiązaniami cyfrowymi stosowanymi w procesach leczenia i zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia.


W ciągu 10 lat przy współudziale Biura Klastra prowadzonego w ramach Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin podjęto ponad 200 kluczowych działań wspierających rozwój branży tj. konferencji międzynarodowych z udziałem ekspertów z całego świata, misji gospodarczych przyjazdowych i wyjazdowych, wspólnego udziału w targach, spotkań networkingowych oraz warsztatów i szkoleń. Klaster realizował projekt międzynarodowy z udziałem 17 partnerów z Europy oraz własne autorskie inicjatywy wspierające rozwój innowacji i turystyki medycznej przyjazdowej. Współpracuje z ekspertami, klastrami, sieciami i platformami współpracy z 20 państw. Klaster Lubelska Medycyna jest wysoko oceniany przez ekspertów za aktywność innowacyjną i procesy w klastrze w ramach prowadzonego przez PARP Benchmarkingu Klastrów.