Wydłużenie terminu naboru dot. działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – projekty badawczo – wdrożeniowe

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że w dniu 26.03.2024 roku Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego został wydłużony termin naboru wniosków nr FELU.01.03-IP.01-001/24. Wnioski można składać do dnia 30.04.2024 r.

Jednocześnie zaktualizowano zapisy w Regulaminie wyboru projektów, instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz wzorze umowy dofinansowanie (szczegółowe informacje znajdują się w wykazie zmian na stronie https://funduszeue.lubelskie.pl/media/lawp/felu.01.03-ip.01-001-25/zalacznik-do-uchwaly-zwl-nr-dlxv-9991-2024-z-dn-26.03.2024-r/ ).

W przypadku dodatkowych pytań/wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Punktem Kontaktowym w LAWP pod numerami telefonu (81) 462 38 31 i (81) 462 38 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30