Aida Diagnostics sp. z o.o.

Adres:

ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa

WWW:

aidadx.io

Opis:

Aida Diagnostics sp. z o.o. to start-up z branży MedTech pracujący nad rozwiązaniami, których głównym celem jest zmniejszenie kosztów i wsparcie decyzji pracowników ochrony zdrowia w procesach leczenia pacjentów za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Główny produkt startupu skupia się na optymalizacji procesów związanych z krwiolecznictwem i krwiodawstwem przy użyciu narzędzi ML/AI w jednostkach ochrony zdrowia.