Blue Fox Sp. z o.o.

Adres:

Al. Wincentego Witosa 16

20-315 Lublin

WWW:

http://bluefox.com.pl/

Opis:

Firma łączy w innowacyjny sposób zaawansowane kompetencje doradcze i badawcze. Identyfikuje unikatowe przewagi i kluczowe szanse swoich klientów, by na tej podstawie rekomendować strategiczne działania decydujące o sukcesie rynkowym. Proces zaawansowanej weryfikacji konceptów, produktów i komunikacji marketingowej prowadzony jest przede wszystkim w oparciu o badania biometryczne tj. mierzące prawdziwe, niesterowne reakcje konsumenta na poziomie układu nerwowego (EEG, eyetracking, facial expression, GSR). Bluefox prototypuje, testuje oraz efektywnie pomaga klientowi wprowadzić na rynek nowe produkty lub znacząco zmienić istniejące strategie produktowe poprzez kreowanie nowych kategorii.