Comarch Healthcare S.A.

Adres:

Al. Jana Pawła II 39 A
31-864 Kraków

WWW:

http://www.comarch.pl/healthcare/

Opis:

Producent i dostawca systemów informatycznych wykorzystywanych w telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W obszarze medycyny firma dostarcza rozwiązania umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej poprzez jej elektroniczny obieg i archiwizację oraz rozwiązania pozwalające na rejestrację w jednym miejscu na wizytę do różnych specjalistów, śledzenie historii choroby i zaleceń lekarskich. Comarch Healthcare S.A posiada własne działy badawczo-rozwojowe oraz centra danych.