Consultrix Krystyna Górak

Adres:

ul. Szeligowskiego 8 lok. 97, 20-883 Lublin

WWW:

www.consultrix.com.pl

Opis:

CONSULTRIX jest przedsiębiorstwem zajmującym się kompleksowym pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów dofinansowywanych przez fundusze UE, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora produkcyjnego.