CRH ŻAGIEL MED. Sp. z o.o. Spółka Jawna

Adres:

ul. K. Przerwy – Tetmajera 21, 20-362 Lublin

WWW:

www.zagielmed.pl

Specjalizacja:

Medycyna rodzinna, poradnia stomatologiczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja, medycyna pracy, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, leczenia szpitalne.

Opis:

ŻAGIEL MED jest częścią grupy kapitałowej ŻAGIEL i obejmuje dwa podmioty:

1. CRH Żagiel Med Sp. z o.o. Spółka Jawna pełniącą funkcję operatora medycznego.

2. CRH Żagiel Med Sp. z o.o. pełniącą funkcję inwestora oraz operatora infrastruktury medycznej. W ramach działalności operatora medycznego realizuje usługi w zakresie: medycyny rodzinnej, poradni stomatologicznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, medycyny pracy, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, leczenia szpitalnego oraz innej działalności związanej z ochroną zdrowia np. organizowania szkoleń, konferencji czy badań naukowych oraz sterylizacji narzędzi.