Demox sp. z o.o.

Adres:

ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy

WWW:

nuzeniec.com

Opis:

DEMOX sp. z o.o. powstała w 2020 roku w wyniku prowadzonych, przez Panów Dr Piotra Kleinę Schmidta oraz Łukasza Polaka, prac nad rozwiązaniem problemu bezinwazyjnej diagnostyki pasożyta oka – Nużeńca. DEMOX pracuje nad bezinwazyjnym testem pozwalającym w czasie rzeczywistym potwierdzić lub wykluczyć obecność Nużeńca na powiece oka pacjenta.