Eureka – Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie

Adres:

Mariana Rapackiego 19
20-150 Lublin

WWW:

http://eurekainz.pl/

Opis:

Firma została założona w 1993 roku jako projektowo-usługowa w zakresie techniki, skupiająca swoją działalność w branżach przemysłu spożywczego, chemicznego i ochrony środowiska.  Na bazie własnych opracowań konstrukcyjnych firma rozwija produkcję sprzętu weterynaryjnego do wyposażenia przychodni, lecznic, klinik weterynaryjnych i hoteli dla małych zwierząt. Firma zajmuje się także produkcją aparatury badawczej przeznaczonej dla laboratoriów i działów kontroli jakości producentów, jak również dla ośrodków i biur badania jakości.