Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju „TYGIEL”

Adres:

Głowackiego nr 35, lok.348
20-060 Lublin

WWW:

www.fundacja-tygiel.pl

Opis:

Działania Fundacji skupiają się na popularyzacji nauki, rozwoju społeczeństwa i inicjacji przedsiębiorczości. Do głównych celów Fundacji należą:

  • wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, naukowo-badawczym i badawczo-wdrożeniowym;
  • upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i badawczych;
  • wspieranie działań na rzecz poprawy jakości prowadzonych badań naukowych;
  • promocja komercjalizacji wyników badań;
  • rozwój innowacyjności i interdyscyplinarności;
  • prowadzenie i wpieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa