Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Adres:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

WWW:

www.kul.pl

Medyczne obszary badawcze:

Biomedycyna z wykorzystaniem najnowocześniejszych laboratoriów Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych (ICBN) oraz Instytutu Biotechnologii (np. badania związane z molekularnymi mechanizmami regulującymi maszynerię syntetyzującą białko w komórce w warunkach normalnych i stresowych – szczególnie badania nad kinazą białkową CK2) oraz społeczne i prawne aspekty medycyny i usług prozdrowotnych.

Specjalizacja:

Zakładanie konsorcjów dla realizacji projektów i badań, zlecane usługi i badania, realizacja projektów poprzez możliwość zakładanie spółek odpryskowych.

Opis:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina, zajmująca szczególne miejsce w tworzeniu kultury polskiej, otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. KUL to uczelnia z tradycją, a zarazem nowoczesna. Jest silnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej.