Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Adres:

ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

WWW:

www.lpnt.pl

Opis:

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. jest instytucją powołaną do wspierania rozwoju województwa lubelskiego poprzez stworzenie zinstytucjonalizowanej platformy dla współpracy lubelskich uczelni i biznesu. Spółka od kilku lat dynamicznie działa w zakresie organizowania relacji typu R2B, B2B, R2R. Dzięki współpracy z naukowcami LPNT S.A. jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce. Umożliwia nawiązywanie szerokich kontaktów zarówno ze środowiskiem naukowym jak i biznesowym w kraju i zagranicą.