MIGAM RKPK S.K.A.

Adres:

ul. Józefa Hauke-Bosaka 16a 01-540 Warszawa

WWW:

migam.org

Opis:

MIGAM “RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna powstała w 2015 roku. Spółka oferuje usługi wspierające dostępność dla Głuchych klientów i obywateli. Polski startup Migam od kilku lat pomaga głuchym w komunikacji z firmami i urzędami, uruchomił także platformę Ommi.io, która umożliwia zdalną obsługę wszystkich klientów przez połączenia wideo. Ponad 40 % Zespołu firmy stanowią osoby głuche.