Nexbio sp. z o.o.

Adres:

ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

WWW:

www.nexbio.pl

Opis:

Spółka wykonuje liczne usługi dedykowane dla naukowców uczelni i firm w zakresie R&D związanych z biologią molekularną, m.in. analiza składu biofilmu bakteryjnego na zębach ludzkich, identyfikacja zafałszowań pszenicy durum (Lubella sp. z o.o.) czy analiza skuteczności działania substancji przeciwbakteryjnych. Firma w najbliższym czasie planuje zaangażować się w szereg innowacyjnych działań związanych z obecnymi trendami rynkowymi i naukowymi w formie projektów R&D.