NK-Tech sp. z o.o.

Adres:

ul. Nadbystrzycka 38H, 20-618 Lublin

WWW:

www.nktech.pl

Opis:

NK-Tech to spółka SPIN-OFF istniejąca od początku 2019 roku. Została założona przez zespół złożony z pracownika i absolwenta Politechniki Lubelskiej wraz z Pollub-Invest Sp. z o.o. – spółką celową Politechniki Lubelskiej. Głównym projektem spółki jest opracowanie nowej generacji silikonowego leja protetycznego. Działanie to jest realizowane przez interdyscyplinarny zespół łączący kompetencje z obszaru biomateriałów, inżynierii biomedycznej, protetyki narządu ruchu i współpracy z biznesem.