Ośrodek Neurorehabilitacji

Adres:

Turka, ul. Klonowa 33
20-258 Lublin

WWW:

http://osrodekneurorehabilitacji.pl/

Opis:

Ośrodek Neurorehabilitacji jest miejscem przeznaczonym dla pacjentów neurologicznych m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, z urazami rdzenia kręgowego, stwardnieniem rozsianym, mózgowym porażeniem dziecięcym.

Ośrodek wyposażony jest m.in. w Lokomat – urządzenie do reedukacji chodu, stół pionizujący, cyber-oko.

Ośrodek Neurorehabilitacji jest również wyposażony w stanowiska do pracy indywidualnej, ukierunkowane na pacjentów neurologicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Terapeuci pracują zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi.