Politechnika Lubelska

Adres:

ul. Nadbystrzycka 38 D, 20 – 618 Lublin

WWW:

www.pollub.pl

Medyczne obszary badawcze:

Maszyny i urządzenia medyczne służące do rehabilitacji ruchowej, cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych (CT, MRI, PET, RTG i.in.), cyfrowe modelowanie zjawisk medycznych, projektowanie i wykonawstwo maszyn i urządzeń wspomagających procesy lecznicze, cyfrowa analiza rejestrowanych sygnałów biologicznych (EEG, EKG itp.), projektowanie i tworzenie systemów informacyjnych i informatycznych na potrzeby telemedycyny, robotyka medyczna.

Opis:

Politechnika Lubelska jest państwową szkołą wyższą. Powstała w maju 1953 r. jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska z inicjatywy lokalnego środowiska techników i inżynierów. Obecnie  jest jedynym ośrodkiem akademickim w regionie, który kształci przyszłe kadry inżynierskie. Kształcenie prowadzone jest na 6 Wydziałach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie:
– prawa doktoryzowania w 6 dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria produkcji, elektrotechnika, budownictwo, ochrona środowiska,
– prawa nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dyscyplinach – budowa i eksploatacja maszyn, elektrotechnika, ochrona środowiska.