RespMedical sp. z o.o.

Adres:

ul. Związkowa 2, 20-148 Lublin

WWW:

http://www.BreatherOne.com/

Opis:

Startup, którego rozwiązaniem jest BreatherOne – System do Rehabilitacji Oddechowej. System umożliwia leczenie astmy i POChP, oparty  jest na grach sterowanych oddechem. System Breather ONE składa się z urządzenia do rehabilitacji oraz oprogramowania. Urządzenie do rehabilitacji Breather ONE, wyposażone jest w układ elektro-mechaniczny, który pozwala na wykonywanie kilkudziesięciu rodzajów ćwiczeń oddechowych. Oprogramowanie składa się z gier sterowanych oddechem oraz aplikacji monitorującej. Urządzenie Breather ONE posiada również funkcję diagnostyki i monitorowania chorób płuc.