Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Adres:

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

WWW:

www.spsk1.lublin.pl

Specjalizacja:

Podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna w 16 poradniach specjalistycznych, ambulatoryjne usługi diagnostyczne: endoskopii przewodu pokarmowego (gastro- i kolonoskopia), CT i MRI, leczenie szpitalne, chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne, programy zdrowotne lekowe, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, profilaktyczne programy zdrowotne.

Opis:

SPSK Nr 1 w Lublinie to jeden z największych ośrodków świadczących usługi lecznictwa w regionie. Liczy 590 łóżek, które zapewniają możliwość funkcjonowania 16 klinik. W skład szpitala wchodzą również zakłady i pracownie diagnostyczne.

Na bazie klinik: Chirurgii Onkologicznej, Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii oraz Zakładu Diagnostyki i Terapii Endoskopowej leczeni są pacjenci z zastosowaniem najnowocześniejszych metod terapeutycznych.
W szpitalu funkcjonują również jedyne w regionie kliniki świadczące wysokospecjalistyczne usługi medyczne z zakresu chirurgii naczyń, okulistyki, chorób zakaźnych, dermatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej.