Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Adres:

ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

WWW:

www.spsk4.lublin.pl

Opis:

SPSK Nr 4 to największy Szpital Lubelszczyzny, stanowiący podstawową bazę do działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego oraz świadczący usługi diagnostyczno–lecznicze dla pacjentów. Szpital dysponuje 810 łóżkami zgromadzonymi w 22 wysokospecjalistycznych Klinikach. Od lipca 2010 r. decyzją Ministra Zdrowia, z uwagi na wysoką jakość świadczonych usług oraz dużą bazę leczniczo-diagnostyczną, Szpital SPSK 4 stał się Centrum Urazowym dla województwa lubelskiego. Od 2012 roku SPSK 4 posiada pozytonowy tomograf emisyjny tzw. PET jako jeden z nielicznych szpitali klinicznych w Polsce.