Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu

Adres:

Pl. Litewski 2, 20 – 080 Lublin

WWW:

www.lkb.lublin.pl

Opis:

Lubelski Klub Biznesu powstał w 2000 roku z inicjatywy lubelskich przedsiębiorców, którzy podjęli wspólne działania by utworzyć dobrowolną, niezależną, apolityczną organizację biznesową. Działania Lubelskiego Klubu Biznesu są ukierunkowane na inicjowanie, rozwój i zaciśnienie stosunków środowiska biznesowego. Obecnie zrzesza ponad 250 przedsiębiorców.