Subsydium Instytucja Otoczenia Biznesu sp. z o.o.

Adres:

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 28 lok.7
20-052 Lublin

WWW:

https://www.subsydium.com/iobs

Opis:

Spółka świadczy prorozwojowe usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, mające na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.
Usługi doradcze podzielone są na kilka obszarów: wdrażanie nowych usług i produktów, komercjalizacja wyników badań, wdrażanie eko-innowacji.