Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie

Adres:

ul. Chodźki 6
20-093 Lublin

WWW:

www.sck.lublin.pl

Opis:

Podstawowym celem Centrum jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Centrum wykonuje również działalność leczniczą polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.