Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Adres:

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

WWW:

www.umcs.pl

Medyczne obszary badawcze:

Biologia i biotechnologia, technologie światłowodowe, chemia; biofizyka, inżynieria genetyczna, farmacja i farmakologia, informatyka medyczna, psychologia społeczna i kliniczna, logopedia z audiologią.

Specjalizacja:

Biologia, biotechnologia, chemia, biofizyka, informatyka medyczna, psychologia i pedagogika, logopedia.

Opis:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z największych ośrodków naukowych w Polsce. Współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. Potencjał naukowo-badawczy 11 wydziałów UMCS oraz Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu w Puławach, tworzy 1800 naukowców i ponad 22500 studentów.

Koordynacją działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów i obsługą procesu komercjalizacji zajmuje się Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań (centruminnowacji@umcs.pl). Pełna oferta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dotycząca możliwości współpracy z podmiotami zewnętrznymi dostępna jest na stronie: www.biznes.umcs.pl.