Urząd Miasta w Lublinie

Adres:

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20 -109 Lublin

WWW:

www.lublin.eu

Opis:

Urząd Miasta w Lublinie jest koordynatorem Klastra Lubelska Medycyna. Biuro Klastra prowadzone jest w ramach Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. Wsparcie dla Klastra wpisuje się w działania gminy realizowane w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz promocji zachowań prozdrowotnych. W strukturze Urzędu zadania te są realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Sportu i Turystyki oraz Wydział Oświaty i Wychowania.