VitaGenum Sp. z o.o.

Adres:

ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

WWW:

www.vitagenum.pl

Opis:

Zespół VitaGenum stanowią naukowcy wyspecjalizowani w nutrigenomice, nutrigenetyce, genetyce, dietetyce i żywieniu człowieka.

Podstawą działalności Spółki jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim genomie. Dzięki innowacyjnemu połączenie wiedzy z zakresu genetyki, nutrigenomiki, nutrigenetyki i dietetyki umożliwia prowadzenie wczesnej profilaktyki zdrowia, rozpoznanie podłoża wielu problemów zdrowotnych i poprawy komfortu życia.

Firma VitaGenum prowadzi również działalność badawczo-rozwojową (B+R). W ramach tej działalności inicjuje lub wspiera jako konsorcjant projekty badawcze z różnych dziedzin nauki w zakresie wykorzystania metod biologii molekularnej.