WIND Anna Woźniak

Adres:

Nasutów 195c

21-025 Niemce

Opis:

Firma realizuje projekt budowy domu opieki dla osób starszych wraz z centrum rehabilitacyjnym. Współpracuje w tym zakresie z lubelskimi ośrodkami naukowymi.