Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Adres:

Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

WWW:

www.szpital.lublin.pl

Specjalizacja:

Diagnostyka laboratoryjna, radiologiczna, medycyna nuklearna, endoskopia, EMG, EEG, sterylizacja, patomorfologia, densytometria, rehabilitacja kardiologiczna i lecznicza.

Opis:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie jest największym wojewódzkim szpitalem w województwie lubelskim. W swojej strukturze organizacyjnej przystosowany jest do zabezpieczenia pełnego profilu w udzielaniu świadczeń medycznych.
Posiada 9 oddziałów specjalności zabiegowej, 10 zachowawczej, w tym wyodrębniony Pododdział Onkologii.
Szpital dysponuje 707 łóżkami.