Woundcleaner sp. z o.o.

Adres:

ul. Czeska 9
20-424 Lublin

Opis:

Celem firmy jest stworzenie systemu zamawiania i produkcji opatrunków dla ran trudno gojących się. W ramach projektu firma tworzy spójny system interakcji pomiędzy pacjentem – lekarzem i Spółką, która na podstawie zdjęcia wykonanego aplikacją dostarczać będzie spersonalizowane opatrunki medyczne z określonym wkładem. System przeznaczony jest dla odbiorców instytucjonalnych takich jak szpitale, placówki medyczne, przychodnie, dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę, a także pielęgniarek, domów pomocy, gabinetów rehabilitacyjnych oraz chorych będących osobami prywatnymi.