Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Adres:

Zamojska 47, 20-102 Lublin

WWW:

www.wsns.lublin.pl

Opis:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie (WSNS) jest uczelnią niepubliczną działającą od 2001 r. Kształci na kierunkach studiów I stopnia w dziedzinie socjologii, pracy socjalnej, tańca, kosmetologii, dietetyki, ratownictwa medycznego i technik dentystycznych. W ofercie kształcenia znajdują się również studia podyplomowe wspomagane przez internet z zakresu doradztwa zawodowego, socjoterapii, dietetyki i planowania żywienia, żywienia i wspomagania dietetycznego w sporcie, psychodietetyki, dietoterapii, terapii zajęciowej, diagnozy i terapii pedagogicznej, coachingu, badań społecznych i analizy rynku z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics itp.