Prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pozycje uniwersyteckie: Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, 1992-2013, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego, 2008 -2012, Prorektor ds. Nauki, 1999-2005, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, 2005-2008

Pozycje pozauniwersyteckie: ekspert Komisji Europejskiej EDQM w Strasburgu (grupa Tradycyjnej Medycyny Chinskiej Farmakopei Europejskiej), Przewodniczący Sekcji Leku Roślinnego przy Komisji Farmakopei Polskiej.

Prof. Kazimierz Głowniak zajmuje się analizą fitochemiczną wyciągów roślinnych (metodami izolacji, ekstrakcji, analizy chromatograficznej i określaniem struktury nowych związków pochodzenia roślinnego), badaniami aktywności biologicznej związków naturalnych (kumaryn, flawonoidów, kwasów fenolowych, alkaloidów, garbników czy irydoidów). Jest promotorem ponad 90 prac magisterskich i 10 prac doktorskich, wśród których trzy zostały wyróżnione przez Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę roku. Profesor Głowniak jest autorem lub współautorem ponad 600 oryginalnych prac naukowych i opinii, opublikowanych w polskich i międzynarodowych uznanych czasopismach naukowych (sumaryczny współczynnik wpływu IF=155.1, indeks Hirscha=17. wg bazy Web of Knowledge). Jest również aktywnym członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych: Polskiego Towarzystwa Fitochemicznego (były przewodniczący), Komisji Farmakopei Polskiej (przewodniczacy), Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk (v-ce przewodniczący), Indyjskiego Narodowego Towarzystwa Etnofarmakologicznego (członek honorowy), Indyjskiego Stowarzyszenia Badan nad Chorobami Nowotworowymi.

Profesor Głowniak jest uczestnikiem licznych wieloośrodkowych projektów międzynarodowych realizowanych we współpracy Katedry Farmakognozji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
w Wielkiej Brytanii, Japonii, Grecji, Tajlandii, Kanady, Indiami, Austria, Chinami, czy Dania).
Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism naukowych Acta Chromatographica, Clinical Phytoscience, Chinese Herbal Medicine and Chinese Journal of Natural Medicine, a także redaktorem naukowym polskiego czasopisma farmaceutycznego „Czasopismo Aptekarskie”.

Prof. Głowniak otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi – 1986, Odznakę za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia – 1996, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1997, Medal „Zasłużony dla Akademii Medycznej w Lublinie” – 1995, Medal Prezydenta Miasta Lublina – 2000, Medal Lumen Mundi Arcybiskupa Józefa Życińskiego – 2002, Medal Zasłużony dla Farmacji im. I. Łukasiewicza – 2002 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2002, Medal Wojewody Lubelskiego – 2004, Order Świętego Stanisława, klasy III – 2005, tytuł „Ambasadora Kongresów Polskich” – 2008, nagrodę „Esencja natury” firmy Herbapol – 2010, wyróżnienie honorowego profesora przez Amity Pharmaceutical Institute w Indiach – 2012, wyróżnienie „Ambasadora Klubu Biznesu w Lublinie” – 2013, „Złoty Otis 2013” w dziedzinie farmacji – 2013, Azjatycką nagrodę Nobla – Gusi Peace Prize – 2014;