Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Piątkowski

Kierownik Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest również założycielem (1995) i kierownikiem Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Główne obszary zainteresowań to socjologia zdrowia, promocji zdrowia, socjologia medycyny, socjologia lecznictwa niemedycznego, ekosocjologia.

W roku 1990 został wybrany na koordynatora działalności Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) w Polsce. W 2001 r. został wybrany na przewodniczącego Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i pełnił tą funkcję do stycznia 2013 roku. Od roku akademickiego 2005/2006 konsultant Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta administrującej Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda. Redaktor i twórca działu Sociology of Health and Illness w periodyku Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Pomysłodawca i kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej” (OPUS3, 2011/03/B/HS6). Autor ponad 240 publikacji naukowych (w tym artykułów z IF 3,06 i punktacją MNiSW – 25) oraz opublikowanej w USA i Niemczech monografii „Beyond Medicine. Non-Medical Methods of  Treatment in Poland” recenzowanej między innymi w czasopiśmie Medical Sociology Onnlie (Volume 7, Issue 1, February 2013). Profesor W. Piątkowski w dniu 7 stycznia 2014 roku został wyróżniony indywidualną nagrodą naukową im. E. Prosta przyznawaną przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Prof. Włodzimierz Piątkowski jest również kierownikiem zespołu naukowego opracowującego polską część międzynarodowych badań socjologicznych „Healthy homes barometer” (HHB2016) prowadzonych  przez Velux Group i koordynowanych przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie realizowanych na próbie 14 000 respondentów w 14 krajach Europy.

Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Piątkowski