Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik

Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (od 2006 r. ). Doktorat 1991r.- wyróżniony nagrodą Rektora AM. Habilitacja 1996r. Tytuł profesora zwyczajnego – 2005r. Prodziekan na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk w okresie 2 kadencji ( od 1999 r. ). Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu od 2005 do 2012 roku. Członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych ( jedna kadencja od 2004 r.).

Specjalizacja I stopnia w zakresie Medycyny Społecznej (1998r.). Specjalizacja ze Zdrowia Publicznego ( 2012r.). Dorobek naukowy obejmuje 279 pozycji ogłoszonych drukiem. Punkty według rankingu KBN za działalność naukową – 1099,50 PK. Impact Factor łącznie 16,271 IF. Promotor wielu prac magisterskich i doktorskich. Recenzent wielu rozpraw doktorskich oraz recenzent dorobku naukowego o nadanie tytułu profesora w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu i recenzent dorobku naukowego o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Zdrowia Publicznego ( od 2016 r. ). Aktywnie uczestniczy w pracach wielu komisji. Pełni funkcję członka Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego, jest członkiem zespołu do spraw opracowania Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2016-2020 oraz zespołu do spraw opracowania Programu Zdrowia dla Miasta Lublin.