Partnerzy Klastra

W dniu 20 lutego 2015 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy LROT i klastrem  Lubelska Medycyna . Celem porozumienia jest stworzenie nowych perspektyw dla rozwoju turystyki medycznej przyjazdowej w Lublinie i województwie lubelskim.

LROT i Klaster podejmą współpracę w zakresie budowania oferty turystki medycznej i prozdrowotnej oraz prowadzenia jej  spójnej promocji w kraju i za granicą.