Porozumienie o współpracy z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną

W dniu 20 lutego 2015 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Roberta Mazura i klastrem Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych reprezentowanym przez Członka Zarządu Klastra – Marzenę Strok-Sadło.

Celem porozumienia jest stworzenie nowych perspektyw dla rozwoju turystyki medycznej przyjazdowej w Lublinie i województwie lubelskim.

LROT i Klaster podejmą współpracę w zakresie budowania oferty turystki medycznej i prozdrowotnej oraz prowadzenia jej spójnej promocji w kraju i za granicą.

Przygotowania takiej oferty jest odpowiedzią na obserwowany wzrost zainteresowania usługami z zakresu turystyki medycznej. Aby prawidłowo odpowiedzieć na generowany w ruchu turystycznym popyt, niezbędne jest połączenie kompetencji jakie posiadamy w środowisku, wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń.