Misja gospodarcza z Indonezji i Indii: produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej

W dniu 19 marca 2015r. w Lublinie, w ramach programu Ministerstwa Gospodarki „ Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” odbyła się przyjazdowa misja gospodarcza z Indonezji i Indii z branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele placówek medycznych oraz dystrybutorzy z sektora medycznego.

Województwo lubelskie reprezentowali producenci sprzętu medycznego, akcesoriów medycznych oraz wyposażenia szpitali. W rozmowach wzięli również udział przedstawiciele firm, działających w obszarze nowoczesnych technologii, w tym z zakresu diagnostyki medycznej i stomatologii.

Po części oficjalnej spotkania, w której przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowali potencjał gospodarczy województwa lubelskiego, odbyły się rozmowy B2B, w trakcie których każdy z uczestników miał możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Podczas spotkania zaprezentowały się, między innymi, firmy będące członkami Klastra Lubelska Medycyna: SDS Optic, Pro-Project, MUSI. W misji uczestniczyli również przedstawiciele Biura Klastra.