Spotkanie członków klastra Lubelska Medycyna dotyczące turystyki medycznej przyjazdowej

W dniu 7 maja o godz. 13.00 w Ratuszu, Plac Łokietka 1w sali nr 24 odbędzie się kolejne spotkanie członków Klastra Lubelska Medycyna dotyczące turystyki medycznej
przyjazdowej.

Agenda spotkania:

13.00-13.15 – Kulturowe uwarunkowania współpracy z pacjentami z Arabii Saudyjskiej; Dr n. med. Małgorzata Kiernicka. Właściciel Centrum Stomatologicznego New Dent. Adiunkt w Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

13.15-13.30 – Możliwości nawiązania współpracy z klientami niemieckimi. Doświadczenia z Targów ITB Berlin 2015; Pani Justyna Tomaszewska. Kierownik Działu Projektów. Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o.

13.30-13.45 – Uwarunkowania współpracy z klientami z Izraela. Wnioski z Targów IMTM Tel Aviv 2015; Pan Robert Mazur. Prezes Watra Travel Sp zo.o..Wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

13.45-14.00 – Podsumowanie pierwszego etapu prac nad przygotowaniem wizyty studyjnej tour operatorów z krajów skandynawskich, Niemiec, W. Brytanii; Adam Myśliwiec. Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów. Urząd Miasta Lublin.

14.00-14.30 Tematy bieżące. Dyskusja; Marzena Strok-Sadło. Moderator. Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów. Urząd Miasta Lublin.