Posiedzenie Rady Klastra

W dniu 11 maja 2015 roku w sali Senackiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Klastra Lubelska Medycyna. W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele nauki i oświaty, w tym uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów badawczych, Specjalistycznych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym szpitali publicznych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw.

Decyzją członków Klastra do Rady Klastra zostali wybrani :

  1. Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
  2. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
  3. Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Prof. Stanisław Michałowski
  4. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie- dr n. med. Marian Przylepa
  5. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie – dr n. med. Adam Borowicz
  6. Prezes Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego – Tomasz Małecki
  7. Prezes Zarządu Centrum Medycznego Medicos S.A. – Andrzej Szerej
  8. Prezes Zarządu Centermed Sp. z o. o. – Andrzej Witek
  9. Prezes Zarządu Watra Travel Sp. z o. o. – Robert Mazur
  10. Prezes Zarządu SDS Optic Sp. z o. o. – Marcin Staniszewski

 

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady dokonali wyboru przewodniczącego Rady, którym został Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, oraz wiceprzewodniczącego Rady, którym został Rektor Uniwersytetu Medycznego, Profesor Andrzej Drop.

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia strategii Klastra oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Koordynatora z działań prowadzonych na rzecz Klastra oraz planu finansowania działań Klastra i ich realizacji na rok 2015.