III Lubelskie Dni Promujące Zdrowie – 27-28 maja 2015

W imieniu organizatorów III Lubelskich Dni Promujących Zdrowie  Klaster Lubelska Medycyna zaprasza Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej „Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia. Trening zdrowia” oraz do skorzystania w tych dniach z wykładów, konsultacji, bezpłatnych porad i badań profilaktycznych.

Szczegółowy program Lubelskich Dni Promujących Zdrowie znajdą Państwo na załączonym plakacie i w broszurze informacyjnej