Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan w programie Horyzont 2020

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Ratuszu, Plac Łokietka 1 odbyło się spotkanie poświęcone tematyce „Zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu” w ramach programu Horyzont 2020. Spotkanie poprowadził dr inż. Andrzej Stępniewski oraz Michał Marszałowicz z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Lublinie.
Uczestnicy spotkania, członkowie Klastra Lubelska Medycyna, zapoznali się z założeniami programu, tematami badawczymi, źródłami informacji i warunkami uczestnictwa w programie.. Omówiono zasady przygotowania dokumentów konkursowych, procedurę i zasady oceny wniosku projektowego i kalkulacji kosztów uczestnictwa w projektach.
Swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w europejskich programach badawczych podzielili się z uczestnikami spotkania dr n med. Dorota Szczęśniak-Stańczyk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz dr inż. Bartłomiej Stańczyk z firmy ACCREA Engineering.