Spotkanie dotyczące współpracy w Klastrze w obszarze bioinżynierii medycznej

W dniu 11 czerwca w siedzibie Biura Klastra Lubelska Medycyna w Lublinie, ul. Bernardyńska 3 odbyło się na pierwsze spotkanie członków Klastra Lubelska Medycyna poświęcone współpracy środowiska w obszarze bioinżynierii medycznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lubelskich uczelni oraz przedsiębiorstw. Członek zarządu Klastra – Marzena Strok-Sadło przedstawiła propozycje zaprojektowanych przez Klaster działań w obszarze bioinżynierii medycznej. Spotkanie było również okazją do wzajemnego poznania się uczestników i indywidualnego omówienia możliwości współpracy.
Doświadczenia z realizacji innowacyjnych międzynarodowych projektów przedstawili uczestnikom spotkania dr n. med. Dorota Szczęśniak-Stańczyk oraz dr inż. Bartłomiej Stańczyk.

Dr Dorota Szczęśniak-Stańczyk jest lekarzem medycyny, specjalistą chorób wewnętrznych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownikiem międzynarodowego projektu z zakresu robotyki medycznej – ReMeDi (Remote Medical Diagnosician), którego jest pomysłodawcą. Jest też konsultantem międzynarodowego projektu z zakresu robotyki socjalnej RAMCIP, dedykowanego pacjentom z umiarkowanymi zaburzeniami poznawczymi i wczesną chorobą Alzheimera.

Dr inż. Bartłomiej Stańczyk – Inżynier automatyk, jest założycielem lubelskiej firmy ACCREA., która wykorzystuje zdobycze najnowszych technologii do budowy prototypowych urządzeń robotycznych. ACCREA jest partnerem w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach programów ramowych Komisji Europejskiej – IURO (https://de-de.facebook.com/pages/IURO-Interactive-Urban-Robot/275770065790301), MOBOT (http://www.mobot-project.eu/), ReMeDi (www.remedi-project.eu), RAMCIP (http://ramcip-project.eu/)