III Międzynarodowa Konferencja Advances in Surgical Oncology

W dniach 3-4 grudnia 2015r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Advances in Surgical Oncology.
W grudniu bieżącego roku minęło 10 lat od wykonania w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pierwszej operacji z zastosowaniem radioterapii śródoperacyjnej oraz wdrożenia do codziennej praktyki klinicznej okołooperacyjnego leczenia systemowego przez zespół wielodyscyplinarny Kliniki. Konferencja dedykowana była przede wszystkim lekarzom onkologom klinicznym, chirurgom oraz radioterapeutom. W trakcie konferencji omówiono zagadnienia z zakresu onkologii, radioterapii – w tym radioterapii śródoperacyjnej, a także okołooperacyjnej terapii systemowej. Uczestnicy wzięli udział w transmisji operacji laparoskopowej z zakresu chirurgii onkologicznej oraz w zaawansowanych warsztatach z anatomii chirurgicznej.

Wydarzenie zgromadziło dwudziestu młodych chirurgów z Europy i Afryki. W trakcie warsztatów goście zagraniczni, profesorowie: Andrzej Barański z Leiden (Holandia), Zaed Hamady z Southampton (Wielka Brytania), Lodewijk Brosens z Utrechtu (Holandia) oraz polskie i lubelskie autorytety: prof. dr hab. n. med. Piotr Richter (Kraków), prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski (Lublin), prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski (Lublin), dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz (Lublin), dr n. med. Andrzej Chrościcki (Lublin), dr n. med. Bogumiła Ciseł (Lublin), oraz dr n. med. Robert Sitarz (Lublin) dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie leczenia raka trzustki.
Warsztaty anatomiczno-chirurgiczne, zgodnie z założeniem organizatorów, składały się z części teoretycznej i praktycznej. Punktem kulminacyjnym była praca w 5-osobowych grupach w salach sekcyjnych Zakładu Anatomii Prawidłowej gdzie pod trenerów przeprowadzono symulację zabiegów operacyjnych na trzustce. Sponsorzy warsztatów, przygotowali stanowiska umożliwiające doskonalenie umiejętności w zakresie: termo-ablacji, ablacji mikrofalowej na wątrobach zwierzęcych, techniki wykorzystywania staplerów, oraz używania aparatu USG do wykrywania zmian przerzutowych do wątroby. Ponadto, zawansowany symulator chirurgiczny umożliwiał ćwiczenie operacji laparoskopowych.
W ramach konferencji odbyła się również prezentacja innowacji w zakresie onkologii klinicznej. Jednym z prezentowanych rozwiązań była diagnostyczna sonda światłowodowa nad którą pracuje SDS Optic sp. z o.o. – członek Klastra Lubelska Medycyna.
Wydarzenie otrzymało patronat Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Klastra Lubelska Medycyna oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Warsztaty zostały uznane przez Globaleventslist za wydarzenie o znaczeniu globalnym.