Lublin Innovation Days. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny

Pracownicy Biura Klastra Lubelska Medycyna oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele środowiska naukowego z Klastra uczestniczyli w trzydniowym wydarzeniu zorganizowanym przez Lubelski Park Naukowo- Technologiczny. W ramach ” Lublin Innovation Days” organizatorzy zaproponowali uczestnikom:
1. Konferencję „Lublin Innovation Days” skierowaną do przedsiębiorców i naukowców Polski Wschodniej, której głównym celem było przedstawienie dobrych praktyk współpracy w obszarze B+R oraz omówienie zagadnień związanych z procesem komercjalizacji innowacji w warunkach konkurencji globalnej.
2. Konferencję branżową Meet Biotech – Boost Biotech .
3. Warsztaty komercjalizacyjne prowadzone przez inno-brokerów z LPNT przeznaczone dla naukowców jak i przedsiębiorców.