Drugie posiedzenie Rady Klastra Lubelska Medycyna

W dniu 18 grudnia 2015 roku w Ratuszu odbyło się drugie posiedzenie Rady Klastra Lubelska Medycyna. Podczas spotkania informację o działalności Klastra w 2015 roku, planowanych działaniach w 2016 roku oraz źródłach ich  finansowania przedstawiła Marzena Strok – Sadło – Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna.

Możliwości finansowania projektów w Klastrze Lubelska Medycyna oraz konkursy dla Członków Klastra omówił Dariusz Dumkiewicz – Prezes Zarządu Wschodniej Grupy Doradczej, lider zespołu ds. Finansowania projektów w Klastrze z Funduszy Europejskich.

Na posiedzeniu Rada Klastra podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia działań Koordynatora prowadzonych na rzecz Klastra w 2015 roku oraz planu działań i ich finansowania w 2016 roku.