Spotkanie zespołu ds. Polityki Senioralnej

W dniu 2 marca o godzinie 12.00 w Biurze Klastra odbyło się spotkanie osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z realizacją założeń polityki senioralnej.
Było to jednocześnie pierwsze spotkaniu zespołu ds. Polityki Senioralnej.
Spotkanie poprowadził Lider zespołu – Pan Andrzej Witek.
Informacje o zadaniach zespołu znajdą Państwo na stronach Klastra Lubelska Medycyna: http://medycyna.lublin.eu/o-klastrze/zespoly-zadaniowe/.