Spotkanie zespołu ds. Stomatologii

W dniu 15 marca 2016 r. w Biurze Klastra Lubelska Medycyna odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. Stomatologii.
Podczas spotkania zostaną omówione potencjalne obszary współpracy podmiotów z Klastra świadczących usługi stomatologiczne między innymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych.