Szkolenie z zakresu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań przy udziale dofinansowania z europejskiego programu Horyzont 2020

„W dniu 15 lipca 2016 r. odbyło się szkolenie „Czy Twoja firma jest gotowa na europejskie granty wspierające innowacje? „Instrument MŚP” w ramach programu Horyzont 2020” organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. W trakcie spotkania omówione zostały możliwości finansowania projektów w zakresie skutecznej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa przy udziale dofinansowania z europejskiego programu Horyzont 2020.”