Zaproszenie na IV Międzynarodowe Targi WIHE 2016

Serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodowe Targi WIHE 2016, których Klaster Lubelska Medycyna został Patronem Instytucjonalnym. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-6 października 2016 r.  w Warszawie.

            Uczestnicy Targów będą mieli możliwość wzięcia udziału w Konferencji „Modernizacja szpitali i placówek medycznych”. Podczas konferencji podejmowane będą zagadnienia z zakresu telemedycyny i teleopieki. W czasie spotkania specjaliści z całego kraju oraz przedstawiciele organizacji zagranicznych zaprezentują najnowsze rozwiązania techniczne oraz procesowe
z zakresu nowoczesnej telemedycyny. Odwiedzający będą mogli skorzystać z praktycznych szkoleń przeznaczonych dla menedżerów placówek medycznych, kierowników działów technicznych
i zamówień publicznych oraz lekarzy specjalistów m.in. z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

załącznik nr 2

W programie szkoleń dla personelu obsługującego placówki medyczne zaplanowano również cykl związany z prowadzeniem dokumentacji medycznej i ochroną danych. Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele m.in. American College of Surgeons, Health Information Technology Committee, Ministerstwa Zdrowia Serbii, German Medical Technology Association BVMed, World Health Design Magazine z Londynu, Agencji Wsparcia i Promocji Inwestycji Turcji przy Kancelarii Premiera, a także polskich instytucji rządowych.

Atutem tegorocznej edycji Targów są zorganizowane Misje Handlowe, których celem jest zapewnienie polskim firmom możliwości rozszerzenia kontaktów handlowo-gospodarczych
z partnerami zagranicznymi. W spotkaniach biznesowych udział wezmą przedstawiciele firm m.in. z Belgii (region Walonii i Brukseli) oraz Tajlandii.

Pełny program konferencji oraz szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na Targi znajdują się poniżej: