ELAN Network – możliwość realizacji projektów biznesowych i transferu technologii w krajach Ameryki Łacińskiej

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu Unii Europejskiej ELAN (European and Latin American Technology based Business Network). Sieć ELAN wspiera organizacje badawczo-innowacyjne w określaniu potencjalnych obszarów współpracy oraz nawiązywaniu partnerstw między organizacjami europejskimi i latynoamerykańskimi, transferze technologii oraz generowaniu opartych o technologię możliwości biznesowych (TBBO). W celu wygenerowania jak największej ilości możliwości biznesowych, prace projektowe otwarte są na wszystkie obszary technologii, choć koncentrują się na następujących dziedzinach:

  • Energia odnawialna
  • Biotechnologia i Bioekonomia
  • Technologie ochrony środowiska
  • Zdrowie
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
  • Nanotechnologie
  • Nowe Materiały

ELAN Network działa w latach 2015-2017, w jego ramach organizowane są w wielu krajach liczne konferencje, warsztaty i spotkania B2B oraz wydarzenia, podczas których nawiązać można współpracę. Uczestnictwo w planowanych wydarzeniach jest dla bezpłatne dla podmiotów europejskich.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

załącznik nr 3