IBD Advanced Management Program

Lubelski Klub Biznesu – Członek Klastra Lubelska Medycyna – zaprasza do udziału w programie IBD Advanced Management Program, przygotowanym przez IBD Business School we współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu.

Program jest przeznaczony dla najwyższej kadry kierowniczej i właścicieli firm regionu lubelskiego, podejmujących w swojej praktyce biznesowej złożone decyzje, które dotyczą równocześnie wielu obszarów funkcjonowania firmy i bezpośrednio wpływają na jej przyszłość.

IBD Advanced Management Program jest dedykowany tym managerom, którzy są gotowi na przeprowadzenie zmian w sferze zarządzania firmą, ale również swoich postaw managerskich i zachowań przywódczych. W trakcie poszczególnych sesji programu, zmiany te są inspirowane i projektowane, a pomiędzy sesjami – wdrażane. Facylitatorzy IBD Business School wspierają Uczestników programu w ich przeprowadzeniu.

W zakresie tematycznym programu uwzględniono najczęściej pojawiające się wyzwania, przed jakimi staje zarządzający przedsiębiorstwem: jak budować i skutecznie wdrażać strategię, jak podnosić jego efektywność, w jaki sposób wykorzystywać innowacje i jak przeprowadzać firmę przez zmiany, ale przede wszystkim – jak dokonać zmian w samym sobie, swoim stylu zarządzania, komunikowania i budowania relacji w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj